Biurokracja

 • Likwidacja pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych. W praktyce nie trzeba będzie wydawać rocznie ok. 30 tys. pozwoleń na budowę.
 • Fiskus wypełnia za podatników deklaracje PIT.
 • Wszyscy wyborcy mogą w wyborach oddać głos korespondencyjnie. Dotychczas taką możliwość miały tylko osoby niepełnosprawne oraz przebywające za granicą.
 • Elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego (aktów urodzeń, małżeństw i zgonów) i ślub poza urzędem. Papierowe odpisy aktów stanu cywilnego można odebrać w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego, a wersje elektroniczne otrzymać bez wychodzenia z domu.
 • Usprawnienia w dostępie do informacji publicznej.
 • Ułatwienia w e-komunikacji z urzędami. Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) ułatwiła Polakom kontakt z administracją publiczną. Za jej pomocą można się m.in. wpisać do ewidencji działalności gospodarczej, wyrobić dowód rejestracyjny, osobisty i prawo jazdy, załatwić formalności w ZUS, złożyć wniosek o zasiłek na dziecko i wystąpić o interpretację podatkową.
 • Więcej pieniędzy od gmin dla lokalnych wspólnot na projekty, które mieszkańcy uważają za ważne, np. place zabaw, remonty chodników, renowację boisk.
 • Ułatwienia paszportowe. Paszport lub paszport tymczasowy można wyrobić u dowolnego wojewody na terenie kraju.
 • Elektroniczny dostęp do informacji o pojeździe (www.historiapojazdu.gov.pl). Na mocy nowych przepisów dostępna jest e-usługa „Historia pojazdu”. Każda osoba zainteresowana kupnem pojazdu używanego, zarejestrowanego w Polsce, może sprawdzić bezpłatnie w Internecie dane samochodu. Usługa bezpłatna.
 • Bezpłatna e-usługa Bezpieczny Autobus (www.bezpiecznyautobus.gov.pl) pozwala szybko i w łatwy sposób sprawdzić informacje o autobusie lub autokarze, którym planowana jest podróż, lub którym codziennie jeździmy do pracy lub szkoły.
 • Zniesienie obowiązku uzyskiwania pozwoleń na zbiórkę publiczną i zastąpienie ich zgłoszeniami przez internet, skrócenie tych procedur do 3 dni, wprowadzenie jednoznacznej definicji zbiórki.
 • Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Uregulowanie zakładania, funkcjonowania i likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych.
 • Nowe ułatwienia dla motocyklistów i zdających egzamin na prawo jazdy. Egzamin na prawo jazdy może być przeprowadzany na pojeździe innym niż ten, który należy do WORD np. na tym, którym kursant jeździł w szkole jazdy. Ustawa uchyla też obowiązek odbywania szkolenia teoretycznego w szkołach jazdy. Nowelizacja przewiduje też, że osoby posiadające prawo jazdy od 3 lat będą mogły jeździć motocyklami o pojemności do 125 cm³.
 • Obowiązek używania odblasków przez pieszych po zmierzchu. Do tej pory wymóg ten dotyczył wyłącznie osób do 15. roku życia.
 • Przepisy dotyczące ruchu rowerowego stały się zgodne z europejskimi standardami. Wprowadzone zmiany to m.in.: jednoznaczne określenie pierwszeństwa rowerzystów jadących drogą rowerową wzdłuż drogi głównej, uporządkowanie podstawowych definicji tj. „rower” czy „droga rowerowa”,  wprowadzenie  nowych pojęć, jak np.: „pas ruchu dla rowerów”, „śluza rowerowa”, „wózek rowerowy”, usunięcie zakazu przewożenia dzieci w specjalnie przeznaczonej do tego przyczepce rowerowej.
 • Regionalny System Ostrzegania – informacja o potencjalnych zagrożeniach. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach. System powiadamiania jest dostępny od 1 stycznia 2015 r. w TVP Regionalnej i w aplikacji na telefon. 1 lipca 2015 r. system ostrzegania obejmie wszystkie kanały TVP nadawane w naziemnej telewizji cyfrowej i powiadamianie SMS.
 • Ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej od dnia 31 lipca 2013 r.;