Gospodarka

 • Tzw. ustawa deregulacyjna – znowelizowanie szeregu ustaw poprzez likwidację utrudnień dla obywateli i przedsiębiorców oraz przez ograniczenie sfery regulacyjnej państwa – wprowadzająca zasadę zaufania państwa do obywateli; zastąpienie ponad 200 obecnie wymaganych zaświadczeń oświadczeniami. Wprowadzenie systemu „zero okienka”. Uruchomienie Systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oznacza dla przedsiębiorców koniec kłopotliwych wizyt w urzędach.
 • „Jedno okienko” dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie numerów REGON i NIP, pakiet portowy, zmiany w obowiązku wykonywania pracowniczych badań lekarskich, ułatwienia w rozliczaniu prywatnego wykorzystania służbowego samochodu. 
 • Prawo rozpoczynania działalności gospodarczej przed zarejestrowaniem przedsiębiorstwa.
 • Wprowadzenie możliwości zawieszania działalności gospodarczej.
 • Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ustawa ogranicza obowiązki informacyjne przedsiębiorców, zawiera rozwiązania ułatwiające ich kontakty z administracją oraz przepisy obniżające koszty prowadzenia firm. 
 • Zmiana zasad rejestracji przedsiębiorstw w KRS – tzw. system S24, czyli rejestracja spółek z o.o. przez internet w ciągu 24 godzin.
 • Obniżenie kapitału zakładowego spółek z o.o. i akcyjnych oraz zmiana zasad przechowywania paragonów fiskalnych.
 • Nowelizacja ustaw o podatku PIT, CIT i tonażowym.  Zwolnienie z podatku PIT dochodów ze sprzedaży otrzymanych darowizną lub odziedziczonych praw majątkowych to główna zmiana wprowadzona do ustawy o podatku od osób fizycznych. Nowelizacja zmienia też ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, włączając w jej zakres spółki komandytowo-akcyjne (SKA). Spółki te będą – podobnie jak w innych krajach – płatnikiem podatku CIT. 
 • Gwarancje „de minimis” dla małych i średnich przedsiębiorców – program został wydłużony do 2016 r. i rozszerzony o wsparcie dla przedsiębiorców na rzecz eksportu ich produkcji. 
 • Specustawa o odpowiedzialności urzędniczej. 
 • Ustanowienie upadłości konsumenckiej. 
 • Ustanowienie partnerstwa publiczno-prywatnego. Ustawa o ppp została przez ekspertów uznana za najlepszą w Europie. 
 • Wprowadzenie leasingu konsumenckiego. 
 • Niższa opłata interchange za płatności kartą
 • Podwyższenie z 14 do 30 tys. euro progu wartości zamówień, od którego powstaje obowiązek stosowania procedur przewidzianych w przepisach o zamówieniach publicznych. 
 • Nowe prawo zamówień publicznych: koniec dyktatu najniższej ceny. Umożliwienie  efektywniejszego wydawania publicznych pieniędzy na dobre jakościowo zamówienia oraz wyeliminowanie praktyk szkodzących konkurencji. Jedna z podstawowych zmian przewiduje, że cena nabycia nie jest wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów. 
 • Uproszczenie sprawozdawczości finansowej wielu podmiotów, w tym mikrofirm. Redukcja barier administracyjnych i zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej.
 • Zmiany dotyczące rajów podatkowych. Zablokowanie wyprowadzania zysków firm do rajów podatkowych. Dochody z kontrolowanych spółek zagranicznych mają być opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa miałaby w podmiocie zagranicznym ponad 25 proc. udziałów.
 • Kasowy VAT. Zmiana dla tzw. małych podatników, (czyli tych z rocznym obrotem poniżej 1,2 mln euro): firmy, które nie otrzymały zapłaty za towar czy usługę, nie muszą odprowadzać VAT, jeśli kontrahentem jest inny podatnik VAT. Firma ma zamiast 90 aż 180 dni na odprowadzenie podatku.
 • Deregulacja w dostępie do zawodów: Zwiększa to sferę wolności obywatelskich, także w zakresie wykonywania zawodów. 
 • Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin – opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra.
 • Umożliwienie dokonywania spłaty rat kapitałowo-odsetkowych bezpośrednio w walucie w jakiej został zaciągnięty kredyt.
 • Zwolnienie z 23% podatku od towarów i usług sms-ów przesyłanych na cele charytatywne. 
 • Uproszczenie systemu przekazywania 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego.