Kultura

  • Ustawa o Prawie autorskim i prawach pokrewnych; ustawa o ochronie zabytków oraz ustawa o państwowych instytucjach filmowych. Dzięki staraniom rządu Polska została skreślona z tzw. „Watch List”, czyli listy krajów, w których poziom przestępczości przeciwko prawom własności intelektualnej jest szczególnie wysoki.
  • Program Kultura Dostępna. Oferta tańszego dostępu do wydarzeń artystycznych, muzeów narodowych i teatrów jest systematycznie rozszerzana. Inicjatywy już działające to m.in.: Muzea Narodowe dla dzieci i studentów do 26 roku życia za 1 zł, dodatkowe lekcje muzealne – ok. 4 tys. dodatkowych zajęć finansowanych przez MKiDN odbędzie się w tym roku w 17 placówkach, oferta kinowa polskich filmów w wybranych kinach za 10 zł, udział placówek kulturalnych w gronie partnerów Karty Dużej Rodziny.