Obrona narodowa

  • Profesjonalizacja polskiej armii – 100-tysięczna armia zawodowa, utworzenie Narodowych Sił Rezerwowych – 20 tys. żołnierzy, zniesienie powszechnego poboru.
  • Wyprowadzenie polskich wojsk z Iraku. 
  • Ułatwienia dla kombatantów oraz ofiar represji wojennych i okresu powojennego. Utworzenie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP oraz udostępnienie w szerszym zakresie osobom go tworzącym środków komunikacji, zniesienie barier administracyjnych w korzystaniu z przywilejów, ułatwienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej. 
  • Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Instytucja służy byłym uczestnikom misji wojskowych, popularyzuje wiedzę o kontyngentach oraz pielęgnuje pamięć o poległych.
  • Ustawa o weteranach przyznała uczestnikom misji zagranicznych m.in. dodatki do rent i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją, dopłaty do nauki oraz bezpłatną pomoc psychologiczną.  
  • Ustawa dotycząca umów offsetowych gwarantuje, że offset w całości będzie trafiał do przemysłu zbrojeniowego. Nie będzie on już obowiązkowy, ale ma być uzasadniony względami obronności.