Polityka zagraniczna

  • Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej, reaktywacja polskiej polityki wschodniej oraz aktywność w zakresie polityki bezpieczeństwa. 
  • Sukcesem rządu był m.in. wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej, Jerzego Buzka na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Janusza Lewandowskiego na funkcję unijnego komisarza ds. budżetu oraz Elżbiety Bieńkowskiej na unijnego komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług.
  • Reaktywacja działalności Trójkąta Weimarskiego, udział Polski w dialogu UE-Rosja, dialogu Polska-Rosja-Niemcy, wpisanie do Traktatu z Lizbony kwestii bezpieczeństwa energetycznego, aktywność Grupy Wyszehradzkiej oraz polepszenie relacji z Niemcami. 
  • Utworzenie Partnerstwa Wschodniego, dialog na rzecz porozumienia z Rosją, zwrot akt katyńskich, rosnące obroty handlu z Rosją, powołanie Centrów Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz program małego ruchu granicznego z Ukrainą i Białorusią.