Szkolnictwo wyższe

  • Zniesienie opłaty za drugi i kolejne kierunki studiów. Wzmocnienie szans studentów i absolwentów na rynku pracy, przez dostosowanie kształcenia do jego wymogów. Studia ściślej powiązane ze środowiskiem pracy, a studenci lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy. 
  • Reforma szkolnictwa wyższego. To najgłębsza reforma nauki i szkół wyższych od kilkudziesięciu lat. Zwiększa autonomię i konkurencyjność polskich uczelni, ogranicza pracę jednego wykładowcy na kilku uczelniach oraz ułatwia ścieżkę kariery naukowej; 
  • Wyższe ulgi dla studentów na przejazdy pociągami i autobusami (51 proc.).
  • Zniesienie opłat za poprawki, za odpis dyplomu, wyższe stypendia socjalne, poręczenie państwa za kredyt studencki dla najuboższych (do wartości 100 proc.), a także zwiększenie liczby miejsc dostępnych w ramach studiów bezpłatnych, zachęty finansowe dla chcących studiować kierunki techniczne.