Wymiar sprawiedliwości

 • Rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości od Prokuratora Generalnego. Dzięki temu prokuratura jest niezależna, a wymiar sprawiedliwości – wolny od politycznych nacisków. 
 • Wyższe kary dla pedofilów. Gwałt na dziecku poniżej 15. roku życia został uznany za zbrodnię zagrożoną karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności (wcześniej od 2 do 12 lat). Sąd może orzec wobec pedofila środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zakładzie zamkniętym lub skierować go na terapię w poradni ambulatoryjnej po odbyciu kary pozbawienia wolności. Powstały zakłady zamknięte dla pedofilów i poradnie ambulatoryjne.
 • Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej są ścigane z urzędu. Nowelizacja Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego spowodowała, że wszczynanie śledztw nie jest już uzależnione od wniosku ofiary.
 • Dozór elektroniczny. System Dozoru Elektronicznego jest szansą na zastąpienie obowiązku odbywania kary w więzieniu — wykonywaniem jej na wolności. Umożliwia naprawienie swoich błędów w normalnych warunkach życia społecznego oraz przyjaznym otoczeniu rodziny i osób bliskich. 
 • Ustawa o nadzorze nad groźnymi zabójcami. Umożliwia ona leczenie w ośrodku zamkniętym sprawców najgroźniejszych zbrodni już po odbyciu przez nich kar więzienia. 
 • Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oczyszczenie KRS z tzw. „podmiotów martwych”, odciążenie sądów rejestrowych i zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. 
 • Przeprowadzenie informatycznej rewolucji w polskim wymiarze sprawiedliwości. Uruchomienie e-sądu, e-protokołu, czyli dokumentowanie rozprawy sądowej w postaci protokołu elektronicznego, e-ksiąg, które zapewniają publiczny, bezpłatny, powszechny dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych prowadzonych w postaci elektronicznej, e-rejestrów sądowych – możliwość nieograniczonego wglądu w aktualne dane rejestrowe. 
 • Penalizacja stalkingu, czyli uporczywego nękania.
 • Pozwy grupowe – obywatele, którzy na wspólnych podstawach będą domagali się jakichś działań, zasądzenia odszkodowana, mogą robić to wspólnie. To oczywiście znacznie obniża koszt takiego postępowania.
 • Uniemożliwienie egzekucji przedmiotów niezbędnych dla dłużnika lub członka jego rodziny ze względu na jego lub ich niepełnosprawność. 
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach. Dotkliwe kary dla kierowców będących pod wpływem alkoholu, jak i środków odurzających, a także jeżdżących z nadmierną prędkością. Możliwość odebrania prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o 50 km/h, a także dotkliwe kary finansowe dla pijanych. Nietrzeźwi kierowcy, będą obowiązkowo pozbawiani przez sąd prawa jazdy. Jeżeli zostaną złapani po raz pierwszy, utracą prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat. Recydywiści – dożywotnio.