Zdrowie

  • Zmiany wprowadzane w ramach pakietu onkologicznego. Usprawnienie obsługi pacjentów przez placówki medyczne, umożliwienie wykrywania chorób we wczesnym stadium dzięki rozszerzeniu uprawnień diagnostycznych POZ i zapewnienie wszystkim dostęp do rzetelnych informacji o tym, gdzie najszybciej można uzyskać potrzebne świadczenia zdrowotne.
  • Wzrost nakładów na onkologię, większa dostępność do wysokospecjalistycznego sprzętu, wzrost liczby transplantacji, walka z dopalaczami, wzrost nakładów na ratownictwo medyczne. 
  • Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej umożliwiła pielęgniarkom i położnym samodzielne udzielanie niektórych świadczeń diagnostycznych i laboratoryjnych.
  • Zwiększenie przejrzystości działań krajowych i wojewódzkich konsultantów medycznych i niezależności wyrażanych przez nich opinii. 
  • Ustawa transgraniczna. Pacjent ubezpieczony w Polsce, który był leczony w innym państwie UE, może otrzymać zwrot kosztów według stawek stosowanych w Polsce i do wysokości wynikającej z wystawionego rachunku.